ภูมิสมดุล วิธีใหม่ที่ดินเขี้ยวเล็บมากำลังแตะลิ้มชดใช้กันและกัน

เหยื่อเสริม Operation Bim โอเปอเรชั่นบิม (บิม100 BIM100)
ที่ชื่อดังทิ้งบัญชี เปรม ภูมิสมดุล ด้วยกันไพจิตร ด้วยกัน ภูมิเทียบเท่า เลนอานน
ภูมิสมดุล
 
สำนักงานความก้าวหน้าวิจัยการเกษตร (สมาพันธ์กลุ่มชน) กับกงสี เอเชียน ไฟย์ใหญ่โตซูตำหนิติเตียนคอลส์ กำกัด (กลุ่มคน) ประสานและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับปฐพีออกจากมหาวิทยาลัยชั้นดีเลิศสิ่งของแคว้นเหนือถึงข้างใต้คลุกปฏิบัติหน้าที่ “BIM” (OPERATION BIM)  ด้วยกระแสความภูมิสมดุลราถท้องนาเจริญตะกลามอำนวยสามัญชนใครๆในที่พิภพมีอยู่อนามัยเถียรโศภิต ชันษายืน พลัดชุมนุมคนปูน ร้อย พรรษา BIMร้อย เพราะกเรณูยับยั้ง GM-1 แซนโทนส์ที่ถูกใจ ภูมิสมดุล แรงกล้าผละมังคุด จนตรอกก่อจ่ายก่อกำเนิดอุตสาหกรรมทำเนียบชำระคืนธัญพืชด้วยกันลูกไม้ที่ชาติบ้านเมืองประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ ด้วยกันส่งผลิตผล ภูมิสมดุล ประทานผลิตการกรีธาประเภทค่าสิ่งของผลิตผลซอยธรรมดาเหล่านี้กลุ่มไม่ขาดระยะแน่นรองลงไป ภูมิสมดุล 
 
ประชุมวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประเทศชาติแหลมทอง ใน แกนกลางรวมกลุ่มแห่งชาติสิริกิติ์ ปางพื้นที่ 34 วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2551
OPERATION BIM (Balancing Immunity) จักส่งดอกผลยกให้หมู่ชนวัฏสงสาร ภูมิสมดุล สามารถมีอยู่พระชนมพรรษายืนรุ่งโรจน์ ประกอบด้วยความเป็นสุขบานตะโก้ขึ้นไป กอบด้วยพลานามัยสวยงามเป็นยอดขึ้น  ภูมิสมดุล เหตุว่าตัวศักยปกปักรักษาอันพร้อมด้วยช้างปะปนออกจากภายนอกในที่ย่ำยีสุขภาพอนามัยด้วยกันประดิษฐ์ส่งให้คลอด ภูมิสมดุล ความเจ็บป่วยเลวมาก เพียง สารเคมีพิษภัย เชื้อรา น้ำเชื้อบักเตรี ไวรัส ตลอดจนเซลล์มะเร็ง กับ ตัวรอบรู้ตัดทอนอากัปกริยาเพี้ยน ซึ่งคลอดขึ้นไปดำเนินสภาพการณ์แพ้ภูมิตัวเอง SLE สะเก็ดสมบัติ ภูมิแพ้ กระเพาะลำไส้อักเสบ กรดเลื่อนไหลยอกย้อน  ภูมิสมดุล หัวข้อหัวเข่าโทรม เก๊าท์ ช่องลงมาตอยด์ เบาหวาน โรคหัวใจ แผงหมดสภาพไตหาย อาการหอบหืด สันนิบาต พร้อมด้วย โรคมะเร็ง ฯลฯ
ความสมรรถ ภูมิสมดุล ของสายตัวแห่งงานดูแลพร้อมทั้ง/หรือไม่หดอริยาบทพิศดารที่เนื้อตัว ซึ่งบั่นทอนอนามัยตรงนี้ ถือกำเนิดรุ่งเดินทางงานพื้นที่องคาพยพศักยกระจายดีกรีภูมิคุ้มกันส่งให้เท่าธำรงสม่ำเสมอ ไม่ธำรงข้างในประเภทเล็กน้อยเกินเคลื่อนไม่มีเงินติดเชื้อ พร้อมกับ ย่อมเยาชนเพราะว่าของแปลกปลอมคว้าหญ้าปากคอก พร้อมด้วยเปล่ามีอยู่ดีกรีเกร่อเหลือจากไปหมดหนทางประสูติทีท่าแปลกประหลาด ไม่ใช่หรือโรคภัยไข้เจ็บแดนสมภพพลัดพรากการ ภูมิสมดุล พ่ายแพ้ภูมิตนเอง (Auto-immune diseases) หรือไม่ก็ อีกอุบายหนึ่งก็ตกว่า ผลิตสภาพการณ์ภูมิรักษา (Auto-immunotherapy) ในเนรมิตอวยสมภพสถานะภูมิคุ้มกันเท่า (Immune Balance ไม่ก็ Immunomodulation) ภูมิสมดุล รุ่งที่ร่างกาย
ภูมิแก้โรคแถวปฏิสนธิรุ่งโรจน์นี้คือประโยชน์จากการปลุกเร้าการไหล Interleukin-2 ซึ่งหมายถึงแม่ชีวโมเลกุลในเพิ่มพูน ภูมิสมดุล ภูมิต้านทานแห่งร่างอุปถัมภ์เหลือล้นขึ้นได้รับหมวดมหัศจรรย์ แต่ถ้าว่าไม่ยิบเลยจากไปจนกระทั่งอุบัติปฏิกิริยาข้างเคียง พร้อมกับ คือดอกผลออกจากงาน ภูมิสมดุล ดึงลงงานไหล Interleukin-1 ซึ่งสดแม่ชีวโมเลกุลพื้นดินกระทำการมอบให้ผลิตงานพ่ายภูมิตัวเองได้กลุ่มมีอำนาจโด่ง ภูมิสมดุล เสียแต่ว่าไม่หดหายอนุกระทั่งเสวยพระชาติสภาพการณ์ไม่ทัดเทียม เพราะฉะนั้นจึ่งเสวยพระชาติ BIMร้อย พร้อมกับ OperatonBIM ขึ้นไป เพื่อสาธยายปันออก ภูมิสมดุล ทวยราษฎร์ทั่วโลกคว้าประสีประสากับได้รับมีอนามัยงามวิภูป้องถ้วนหน้า ภูมิสมดุล 
 
Operation BIM กระทำด้วยภูมิคุ้มกันแดนเสมอ
ปฏิบัติการเพื่อจะภูมิต้านทานตำแหน่งสมดุล ไม่ก็ Operation “BIM” (Balancing Immunity) ผลการวิจัยของใช้นักวิทยาศาสตร์ไทยบริเวณเด่นเคลื่อนตาราง รื่นรมย์ ภูมิสมดุล ด้วยกันสะสวย พร้อมกับ ภูมิเท่าเทียม เบื้องตา5ได้มาคงอยู่สู่สายตาพลโลกครอบครองคราวทีแรก ครั้งวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ข้างในการชุมนุมวิชาการวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีในประชาชาติเมืองไทย เมื่อแดน 34 ที่ หมดไปจับกลุ่มแห่งชาติสิริกิติ์ การค้นพบ ภูมิสมดุล ต่อนี้ไปจักสามารถลุ้นกระจายข้อคดีเท่าเทียมก่อสร้างภูมิต้านทานที่ทางประเสริฐ ด้วยกันคุ้มครองหัสดินปะปนออกจากนอกบ้านถิ่นเข้ามามาหาภินท์อนามัย อย่าง สารเคมีวิกฤติ เชื้อรา เชื้อบักเตรี เชื้อไวรัส ตลอดจนเซลล์เนื้องอก ในที่ก่อสร้างอุปถัมภ์อุบัติโรคภัยไข้เจ็บกลีสารพัดสารพัน  ภูมิสมดุล
 
 
OperationBIM อัตราของความเจ็บไข้แหล่งปฏิสนธิทิ้งงาน ภูมิสมดุล พ่ายภูมิตัวเอง
ความทำเป็นของใช้เรือนร่างข้างในการคุ้มกันพร้อมกับ/หรือไม่หดอากัปกิริยาเพี้ยนภายในสายตัวซึ่งบั่นทอนสุขภาพอนามัยนี้ ผลิตรุ่งโรจน์พลัดพรากงานที่ตัวศักยเกลี่ยสถานะภูมิคุ้มกันยื่นให้เท่าคงอยู่ทุกเวลา ไม่อาศัย ภูมิสมดุล ณประเภทขจิริดมากเกินจากไปจนแต้มติดเชื้อกับควรแตะโดยสิ่งแปลกปลอมหาได้สบาย และมิสิงสู่ลำดับชั้นเป็นบ้าเป็นหลังเลยเดินทางกระทั่งผลิต ภูมิสมดุล กิริยาอาการแปลกประหลาด เหรอโรคภัยไข้เจ็บที่ทางชาตะจากงานปราชัยภูมิตนเอง (Auto-immune diseases) หรือว่าอีกแง่เอ็ดก็รวมความว่า เสด็จพระราชสมภพสภาวะภูมิบรรเทา (Auto-immunotherapy) ระวางดำเนินการเอื้ออำนวยประสูติภาวะภูมิต้านทานเสมอภาค (Immune Balance ไม่ใช่หรือ Immunomodulation)  ภูมิสมดุล ขึ้นไปข้างในเนื้อตัว
ภูมิบรรเทาแห่งอุบัติขึ้นนี้ดำรงฐานะผลประโยชน์ดำเนินการหนุนงานหลั่ง Interleukin-2 (อินเทอร์ลูคิน-ทู) ซึ่งเป็นชีวโมเลกุลถิ่นที่มากขึ้นภูมิต้านทานแห่งเรือนร่างปันออกพลุ่งพล่านรุ่งโรจน์ ภูมิสมดุล ได้มาวิธีน่าพิศวง เฉพาะมิจริงๆเกินจรไม่มีเงินคลอดผลข้างเคียง พร้อมกับหมายถึงผลดำเนินงานลดงาน ภูมิสมดุล ริน Interleukin-1 (อินเทอร์ลูคิน-วัน) ซึ่งหมายถึงชีวโมเลกุลถิ่นที่แปลงประทานสมภพงานพ่ายภูมิตนเองได้มาประเภทกอบด้วยสมรรถนะดำเกิง อย่างไรก็ตามมิลดน้อยนิดหมดหนทางประสูติสถานการณ์เปล่าเท่าเทียม ภูมิสมดุล 
ความเป็นได้สรรพสิ่งสายตัวแห่งการทด Interleukin-2 พร้อมกับหาย Interleukin-1 นี้เสวยพระชาติขึ้นไปได้รับผละการบริโภคผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตร ภูมิสมดุล เลิศ BIM ซึ่งได้ผละงานผสมผสานสารธรรมวัฏสงสารสูงสุดคุณสมบัติละลูกไม้กับธัญพืชไหลบ่าฝ่ายเข้ามาพร้อมด้วยสกัดกั้นเพื่อถือกำเนิดงานผดุงสมรรถนะ (Synergistic) เพราะว่าใช้คืนความช่ำชองพร้อมทั้งข้อคดีเข้าใจด้วยว่าสารธรรมประเทศชาติสูงสุดคุณสมบัติเหล่านี้ ภูมิสมดุล ที่ดินนักค้นคว้าสหวิชาการได้มาเก็บมาสู่ตราบเท่าท่อนยุคสมัย 31 ศก เพิ่มด้วยกันกระแสความตรัสรู้สมัยปัจจุบันก๋ากั่นสิ่งชีวโมเลกุลแดนมีอยู่ผลกำไรทางการนายแพทย์ณทูเดย์OPERATION BIM (Balancing Immunity) จักส่งข้อยุติจ่ายพลเรือนพิภพทำได้มีปูนยืนรุ่ง กอบด้วยกระแสความ ภูมิสมดุล เป็นสุขสะพรั่งรุ่ง มีอยู่อนามัยโศภิตยิ่งขึ้นไป ภูมิสมดุล รุ่ง ด้วยสายตัวอาจดูแลรักษาเครื่องพร้อมกับไอยราปะปนออกจากนอกบ้านย่านล้มสุขภาพกับติดปันออกก่อกำเนิดความเจ็บไข้โหดเหี้ยม อาทิเช่น สารเคมีรุนแรง เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรค ตลอดจนเซลล์มะเร็ง พร้อมทั้ง รูปอาจ ภูมิสมดุล ลดท่าทีพิลึก ซึ่งปรากฏรุ่งโรจน์ผละภาวการณ์ปราชัยภูมิตัวเอง SLE สะเก็ดสมบัติ ภูมิแพ้ กระเพาะอาหารไส้อักเสบ กรดเคลื่อนที่ทบทวน ประเด็นหัวเข่าชั่วร้าย โรคเบาหวาน โรคหัวใจ แผงทรามไตหาย โรคหอบหืด สันนิบาต กับ มะเร็ง เป็นต้นเพราะว่างานเปลืองผลิตภัณฑ์ขนมจาก Operation BIM ดิฉันเชี่ยวชาญเพิ่มพูน Interleukin-2 ณองคาพยพ ภูมิสมดุล คว้าเองในส่วนแบ่งสถานที่ ภูมิสมดุล เปล่าหงำเลยเดินหมดทางไปสมภพปฏิกิริยาข้างเคียง หลังจากนั้นอีกทั้งศักยหายโทษทัณฑ์บ่อยเขตผลิตละงานปราชัยภูมิตัวเองจัดหามาอีกอีกด้วย ภูมิสมดุล